بازاریابی و همکاری با مجموعه گلفروشی اینترنتی موژان

در این روش شما با توجه به شماره تلفن همراه خود که در زمان ثبت نام وارد نمودید کد معرف شما شکل می‌گیرد . هر خریداری که در موقع ثبت نام خود ، شماره تلفن همراه شما را به عنوان معرف وارد کند ، پنج درصد از مبلغ فروش به حساب خریدار و پنج درصد به حساب معرف واریز میگردد . در ضمن مبالغی که بابت بازار یابی به حساب معرف واریز میگردد قابل برداشت به صورت نقدی یا کارت هدیه میباشد . لازم به ذکر است که این فرایند در هر خرید قابل تکرار میباشد و محدودیتی ندارد.