دسته-گل-عروس

دسته گل عروس

1399/9/25

نحوه انتخاب دسته گل عروسدرست همانند هر مسئله دیگری که در عروسی به آن توجه می‌کنید، دسته گل عروس نیز یکی از موارد مهمی است که باید در انتخاب آن، چند نکته ساده و البته مهم را در نظر داشته باشید. تناسب میان دسته گل عروس با سایر المان های مرتبط، از نکات مهم انتخاب دسته ...

گل-و-تاثیرات-آن-بر-صنایع-مختلف-دارویی-گیاهی

گل و تاثیرات آن بر صنایع مختلف دارویی گیاهی

1399/10/22

امروزه در صنعت زیبایی استفاده از مواد گیاهی و طبیعی رشد چشمگیری داشته است . در این زمینه از حضور چشمگیر گلهای مختلف نمیتوان غافل بود . برای تمام عزیزان طرفدار و عاشق گل و صنعت گل دراین مطلب میخواهیم به معرفی چند مورد از گل های مورد استفاده در زمینه زیبا ...