مقدمه-تصمیم-گیری-چیست

مقدمه تصمیم گیری چیست

1399/11/8

همة انسانها روزانه با موقعیتهای مختلفی برای تصمیم‌گیری مواجهند. موقعیت تصمیم ممکن است مسائل روزمره‌ای مثل انتخاب بین مطالعه، شنا، تماشای تلویزیون، پیاده‌روی و مانند آنها برای گذراندن اوقات یک روز تعطیل باشد، یا انتخاب پیمانکاری از میان متقاض ...