آیا-می-دانید-چه-زمانی-باید-در-بیرون-کاشته-شود؟

آیا می دانید چه زمانی باید در بیرون کاشته شود؟

1402/10/24

همانطور که بسیاری از باغبان ها می دانند، یک قانون کلی وجود دارد که توصیه می کند چه زمانی کاشت گل و سبزیجات خوب است: باید کاشت را تا بعد از روز مادر(منظور فصل زمستان ) متوقف کنید. بسیاری از مردم با شنیدن این توصیه‌ها از والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها که ...