رويال--ژله--درماني

رويال ژله درماني

1400/5/18

 زنبور گارگر اين  ماده  شيري  ومغذي را درست  كرده  كه  غذاي اصلي  ملكه  زنبور عسل  است  در تجزيه  اين  ماده  ٢٠ اسيد امينه آشكار  مي گردد كه  بدن  انسان  نمي تواند ان را درست كند ولي  براي رشد وجايگزيني بافت هاي  بدن  ...