روز-کامل-مادر-:-پختن-کوکی-ها-و-خاطرات-خانگی

روز کامل مادر : پختن کوکی ها و خاطرات خانگی

1400/5/3

    هر ساله ، به عنوان روزهای شمارش معکوس ماه می تا روز مادر ، به من یادآوری می شود که چقدر از زنان خانواده ام قدردانی می کنم. خاله ها ، مادربزرگ ها ، پسر عموهایم ، مادرم و مادرشوهرم همه مادران فوق العاده ای هستند. همه ما دوست داریم برای هر تعطیلاتی به شکلی بزرگ میزبان ...