شقایق-گل-ماه

شقایق گل ماه

1403/4/9

شقایق، ساقه ای که به عنوان منادی بهار در نظر گرفته می شود. شقایق ظریف که به خاطر گلبرگ های پر جنب و جوشش معروف است، بومی کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و ژاپن است، در حالی که نام آن از کلمه یونانی «anemos» به معنای «دختر باد» گرفته ...