پرهيزات--غذايي--جهت--بهبود-درد--وتورم-زانو

پرهيزات غذايي جهت بهبود درد وتورم زانو

1399/11/13

 از خوردن  بيش از حد سرديجات مانند  ماست  دوغ  آبغوره خيار و گوجه فرنگي سس پرهيز كنيد  تا مدتي  روغن  جامد ومايع  مصرف نكنيد  بجز كنجد براي طبخ و زيتون  روي برنج  در صورت  مصرف سردي  از گرمي  در كنار ان استفاده  كنيد ...