چگونه-از-گل-و-گیاه-خود-در-فصل-زمستان-نگهداری-کنیم

چگونه از گل و گیاه خود در فصل زمستان نگهداری کنیم

1401/10/13

چگونه گیاهان را در زمستان زنده نگه دارم؟   زنده نگه داشتن گیاهان در زمستان سرد می تواند سخت باشد، حتی اگر یک باغبان باتجربه باشید. از آنجایی که دما  هوا کاهش می یابد و خورشید برای ساعات کمتری در روز می تابد، باید از گیاهان خود در برابر این شرایط نامطلوب ...